Ejendomsinvestering på 2 minutter

Når man traditionelt set tænker ejendomsinvestering, tænker du sikkert også på tårnhøje kapitalkrav og et enormt vedligeholdelseskrav til dig som investor. Dog findes der i dag adskillige fin-tech muligheder der gør det muligt for dig at investere i ejendomme og ejendomsprojekter på tværs af landegrænser og med potentielt meget høje afkast

Når man investerer på en såkaldt crowdlending platform, gør man på mange måder som ved crowdfunding-projekter. Her giver platforme mulighed for, i crowdlendingsøjemed, at lade en stor gruppe af investorer opkøbe ned til meget små del af større lån. Altså matcher platformene dig som långiver, med en lang række andre långivere og til en låner. Det vil altså sige, at man i bund og grund går ind som stor gruppe, et crowd, og tager del i, at løfte likviditetsbyrden for långiver.

Afkast

Adskillige crowdlending platforme lover et afkast på helt op til 20%. Historisk set har vi oplevet at det er ydererst realistisk at forvente et afkast på 10-12% i gennemsnit. Eksempelvis er det gennemsnitlige afkast på den største europæriske platform Mintos 11,70%

Risiko ved Crowdlending

Platformen går konkurs: Historisk set har crowdlending platforme været associeret med dårlig økonomi og hyppige falliterklæringer. I det seneste år har nogle store spillere dog formået at generere kontinuerlige overskud.

  • Sørg derfor altid for, at sprede dine investeringer ud på adskillige platforme. Som udgangspunkt har vi altid spredt vores investeringer mellem 3-7 platforme. 

Långiver går konkurs: Såvel som platformene kan långiverne der udsteder lånene til platformene, også gå konkurs. Hvis en långiver går konkurs, er der stor sandsynlighed for at du mister din investering. Platformenes advokater kan prøve at få dine penge tilbage, men det er tit en lang og bureaukratisk procedure.

  • At långivere går konkurs er en af de risiko, som er svær at gardere sig imod, fordi mange af platformene tilbyder lidt eller ingen information om långiverne. Mintos tilbyder dog eksempelvis “ratings” af låneudbydere, som kombineret med muligheden for, at vælge hvilke långivere skal inkluderes i “auto invest” din portefølje, giver en vis mulighed for at mindske risikoen. Som udgangspunkt prøver vi altid på at sprede risikoen mest mulig ved at vælge lån fra forskellige långivere.

Manglende betaling fra lånmodtager:  Som ved ethvert udlån af penge er der en risiko for, at lånmodtager ikke betaler pengene tilbage. Nogle platforme vil prøve at få dine penge tilbage ved hjælp af retslige procedurer, men det er tit en umulig kamp.

  • Ved at vælge platforme som tilbyder buy-back garanti, mindsker denne risiko ved at gå ind og dække et eventuelt tab som følge af manglende betaling. Det skal dog understreges, at der er forskel på, hvor lang tid låners betaling skal være forsinket, før garantien træder i kraft (normalt 30-60 dage).
Vigtige begreber

Buy-back garanti: Kort sagt, er buy-back garanti, en garanti fra den oprindelige långivers side om, at man køber lånet tilbage, ofte med en samtidig bøde, til dig og andre fra den pågældende platform, der investerede i netop dét lån.

Auto invest: Et redskab hvor platformen automatisk investerer dine midler ifølge et sæt kriterier, du som investor selv har valgt.

Platforme

I de seneste år, er mange nye crowdlending platforme kommet til, og det kan ofte være svært at gennemskue, hvilke man bør benytte.

Som hovedregel er det en god idé at starte med dem med den længste track-record – altså dem der har været i industrien længts, og har en solid historie for, at behandle kunder såvel som partnere ordentligt, og som har aftaler med partnere om buy-back garanti.

Kort sagt, er buy-back garanti, en garanti fra den oprindelige långivers side om, at man køber lånet tilbage, ofte med en samtidig bøde, til dig og andre fra den pågælende platform, der investerede i netop dét lån.

Selvom man kan forsøge at finde de mest pålidelige og vel-omtalte platforme, findes altid risikoen for, at selve partnere som platformen samarbejder med og udbyder lån for, simpelthen går fallit. Dette er set sket før, og skal selvfølgelig tages i mende når man overvejer crowdlending generelt.

Vi selv foreslår især to store platforme, hvis du vil prøve crowdlending af. Her er platformene Mintos og Viventor klart nogle af de mest pålidelige og respektable platforme, begge også med solide muligheder for store afkast på lånene de tilbyder.

Hvad skal du starte med?

Når det handler om crowdlending, kræver det utrolig få midler, hvis man gerne vil prøve sig ad. Her kunne være tale om selv et par hundrede, men vi foreslår et minimum på omkring 1.000,- da man dermed har muligheden for at sprede sine investeringer over en mere respekabel mængde lån, med et minimumsopkøb på omkring de 75,- kr.

Du kan melde dig ind på Mintos her.

Start med Auto-invest

På både Mintos såvel og Viventor har du muligheden for, at sætte dine helt egne kriterier for, hvordan platformen skal investere for dig. Her kan du eksempelvis bestemme de maksimale antal måneder på lånet, minimums- og maksimumsafkast, afgrænse ifht. lande og aller vigtist, bestemme at platformen kun skal investere i lån med buy-back garanti.

Her kunne man starte med et relativt lavt antal terminer, for ligesom at få prøvet konceptet af. Derudover er det altid en god idé, at polstre sine investeringer med buy-back garanti-kravet. 

 

Hvordan crowdfundede ejendomsinvesteringer fungerer

Som du nok kender, handler crowdfunding om, at man i dag kan samle en stor gruppe af små både private og institutionelle investorer, der knap finde sammen igennem platforme som Bulkestate, og derved bliver investor i ejendomme for helt ned til få hundrede kroner.

Det åbner selvfølgelig op for fantastiske muligheder nå det gælder spredningen af dine investeringer, og gør det meget interessant og sjovt at være med på projekter og eje en del af noget meget stort.

Share on facebook
Del
Share on linkedin
Del
Share on email
Email
Johannes Skifter
Johannes Skifter

Læs de seneste indlæg her

Find inspiration og viden i indlægene nedenfor